BISET2019 Köln – Kongre Programı

Kongre programına ulaşmak için tıklayın.

BISET2019 Köln – Kabul Edilen Bildiriler

ID TITLE
156 İki Dilli Çocukların Dil Gelişiminde Aile-Öğretmen İş birliği
162 Bilinguals’ Abilities in Foreign Language Acquisition
165 Investments in Heritage Language: A Comparative Case Study of Turkish Speakers in Sweden and France
166 Anzeichen von kognitiven Vorteilen zweisprachiger Kinder in Reproduktionszeichnungen
167 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Bağlamında Gelecek Perspektiflerine İlişkin Veli Görüşleri (Hessen Örneği)
168 Sprachpolitik im hessischen Kontext: Räume für den Muttersprachlichen Unterricht schaffen
169 Çocukluk Cağında Anadil ve İkinci Yabancı Dil Öğreniminin Kültürel Farklılıklarla Birleşmesi ile Gelişim Sürecine Olumlu ve Olumsuz Yansımaları
170 Trilingual Competence and Interference: A Case study at the Kyrgyz-Turkish Manas University
171 İki Dilli Ortamda Okuma Temelli Sözcük Dağarcığı Zenginleştirme Çalışmaları
172 Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Öğretiminde eTwinning Projelerinin Kullanımı ve Uygulama Örneği
173 Zweisprachigkeit und Integration: Bilinguales Lernen in Deutsch und Türkisch an der Gemeinschaftsgrundschule Alzeyer Straße in Köln
174 Türkçe Bariyerleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Açıdan İncelenmesi
175 The Common Difficulties Facing in Teaching Turkish to Arabs (Baghdad Model)
176 Metin Türü Olarak Şiirlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılması
177 Anadil ve Özkültür Korunmasında Yunus Emre Enstitüsü’nün Desteği
178 Oyunlarla Türkçe Öğretimi: OYDÖ Projesi
179 The Use of Converbial Constructions in Dutch-Turkish as an Indicator of Language Change
180 Bavyera’da Yabancı Dil Türkçe Dersleri
181 Reflections of Language Power: Social and Linguistic Contexts (with the Example of the Tsovatush-Georgian Language Pair)
182 Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocukları İçin Hazırlanmış Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler
183 2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği
184 The 19th Century Texts as the Material for Bilingual Researches (According to the New Georgian Scholarly Editions)
185 Pragmatic Approach in Education of Bilingualism
186 B2 Seviyesi İki Dilli Türk Çocuklarının Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümlemesi Bağlamında Değerlendirilmesi
187 Häufıg Gebrauchte Formen Von Code Swıtchıng – Eıne Dıskursanalyse
188 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
189 Russian Language Testing for Schools at Saint Petersburg State University
190 Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde (Mülteciler/Göçmenler Bağlamında) Yaşanan Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşleri
191 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yaratıcı Yazma Materyalleri ve Öğreticilere Yönelik Yaratıcı Yazma Ders Programları
192 Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers
193 Okul Yöneticilerinin İki Dilli Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Fenomonolojik Bir İnceleme
194 Almanya’da Yaşayan Türklere Yönelik, Türkçe Ders Kitaplarının Yöntemler Bağlamında İncelenmesi
195 Teaching Bilingual Learners with Digital Technologies
196 İki Dillilere Türkçe Öğretiminde 21.Yüzyıl Becerileri ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Dayalı Etkinlik Tasarımı
197 İkidilli 4-12 Yaş Grubu Çocuklara Uzaktan Türkçe Öğretim Yöntemi Önerisi
199 İki Dilliler İçin Materyal Hazırlama
200 Türkiye’de Görev Yapan Öğretmenlerin “Anadili, İkinci Dil, İkidillilik ve Yabancı Dil” Tanımları
201 İki Dilli Eğitim Alanında Yapılan Akademik Çalışmalara Ait İçerik Çözümlemesi
202 Teaching Strategies and Styles in Multilingual (Turkish-German) Teaching-Learning Processes
203 İki dilliliğin Zeka ve Yaratıcılıkla İlişkisi
204 Harmanlanmış Öğrenim Modeli Üzerine Öğretmen Görüşleri
205 Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
206 Stay or Return? : Turkish Migrants Views on Return Migration
208 Bilingualism Arguments towards Syrian Children Who Live in Turkey
209 Exposure and Age of Immigration Effects on the Development of Turkish in the UK: Implications for Family and Educational Language Policies
210 A Case Study on Turks in Germany within the Scope of Bilingualism
211 Matematik Sayılardan Daha Fazlası mı? İki Dilli Öğretmenin Matematik Öğretimi Olanakları
212 Program ve Maretyal Geliştirme Süreçleriyle Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi
213 İKİ DİLLİLER İÇİN TÜRK HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ İLE ETKİLEŞİMLİ METİN VE ETKİNLİK TASARIMI
214 1980’LERDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM LİTERATÜRÜNDE İKİ DİLLİLİĞE YÖNELİK PANORAMA
215 İki dilliler için interaktif bir kitap çalışması: Türk çocuk edebiyatı antolojisi
218 İki Dillilere Türkçe Öğretiminde Konvansiyonel ve Modern Yöntemlerin Birlikte Kullanımı
220 İki Dillilere Yönelik Geliştirilen Akıllı Tahta Yazılımının Öğretici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi