Kongremize davetlisiniz!

Beşincisini 23-24 Kasım 2024 tarihinde Köln/Almanya’da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi desteğiyle düzenlenecektir. Siz değerli akademisyenleri kongremizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin 2024 yılı için ana teması “İki Dillilik Çalışmalarında Yapay Zeka ve Teknoloji Uygulamaları” olarak belirlenmiş olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanı sıra kongre, ikidillilik ve dil öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi en büyük dileğimizdir.

V. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi’nde sizleri dinlemekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu

Davetli Konuşmacılar

Kongrenin Kapsamı ve Konular

Kongrenin bu yılki ana teması “İki Dillilik Çalışmalarında Yapay Zeka ve Teknoloji Uygulamaları”dir. Bu konuyla ilgili gelecek bildiriler ayrı olarak değerlendirilecektir ancak bunun dışında aşağıdaki konular da değerlendirilecektir:

 • İki dillilik
 • İki dillilerin eğitimi
 • İki dilliler için materyal hazırlama
 • İki dillilerin eğitim modelleri
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dilli çocukların her iki dilde yaşadıkları eğitim sorunları
 • İki dilli eğitim programları
 • İki dillilik ve kültür sorunları
 • İki dilli çocukların eğitimi ve sivil toplum kuruluşları (STK)
 • İki dillilerin eğitiminde yeni yönelimler
 • Dünyada iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dilli çocuklara ilişkin yapılan akademik çalışmalar
 • İki dillilik ve entegrasyon
 • İki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • İki dillilik ve toplumdilbilim
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
 • İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
 • İki dillilik ve yapay zeka çalışmaları
 • İki dilliler için hazırlanan teknoloji uygulamaları

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Birsel KARAKOÇ- Uppsala Üniversitesi, İSVEÇ
Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Türk Alman Üniversitesi Rektörü, TÜRKİYE
Prof. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet CANBULAT – Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Belgrad Üniversitesi, SIRBİSTAN
Prof. Dr. Murat DEMİRKAN– Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR– Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Suat UNGAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa KURT – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi, KUZEY MAKEDONYA
Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Alban FOÇI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Celile EREN ÖKTEN – Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı, TÜRKİYE
Doç. Dr. Monika HASANI – Vlora Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Sofia DELIJORGJI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK

Önemli Tarihler

08 Kasım 2024

Bildiri başvurusu için bitiş tarihi

11 Kasım 2024

Kabul edilen bildirilerin ilanı

15 Kasım 2024

Kongreye kayıt için son tarih

18 Kasım 2024

Kongre programının ilanı

23-24 Kasım 2024

Kongre tarihi

1 Aralık 2024

Tam metin gönderimi için son tarih

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Bekir İNCE – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE

Sekreterya
Arş. Gör. Dr. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Öğr. Gör. Ezgi İNAL – İstanbul Aydın Üniversitesi, TÜRKİYE
Öğr. Gör. Meryem GÖKER – İstanbul Medipol Üniversitesi, TÜRKİYE
Fatih ÖZATA – Alte Teknoloji, TÜRKİYE

Kayıt

Yüz yüze Sunum Tek yazarlı İki yazarlı Üç ya da daha fazla yazarlı
Ücret 50 € 85 € 120 €
Sanal Sunum: 35 €
Dinleyici: 20 €

– Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
– Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.
– Katılım ücretlerinin yatırılacağı hesaplar daha sonra duyurulacaktır.

Bildiriler: Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 15 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri, örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “congressbiset@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir e-posta göndermeleri gerekmektedir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve bu formu doldurmanız istenecektir.

Yayın

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 1 Aralık 2024 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda;

* Cite Factor, Türk Eğitim İndeksi, Asos İndeks, ResearchBib, PeDeFe ve MLA International Bibliography tarafından endekslenen Turkophone dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

* Bildiri kitabı

Ayrıca kongre özet kitapçığı da internet sitemizde yayınlanacaktır.

Kongre Yeri ve Ulaşım

V. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi bu yıl Köln / Almanya’da aşağıdaki adreste düzenlenecektir.

 

ULAŞIM

Daha sonra duyurulacaktır.