Kongremize davetlisiniz!

Dördüncüsü 18 Mart 2023 tarihinde Amsterdam’da (BCN Amsterdam Arena, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Hollanda: Adres için buraya tıklayınız. )gerçekleştireceğimiz Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi, bu sene Tulip Institute tarafından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenecektir. Siz değerli akademisyenleri kongremizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin ana teması “Avrupa’da İkidilli Yetişen Çocukların Anadillerindeki Ortak Problemler ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenmiş olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanı sıra kongre, ikidillilik ve dil öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Kongremizin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi en büyük dileğimizdir.

IV. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi’nde sizleri dinlemekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Cemal YILDIZ

Türk Alman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN

Milano Eğitim Ataşesi

Kongrenin Kapsamı ve Konular

Kongrenin bu yılki ana teması “Avrupa’da İkidilli Yetişen Çocukların Anadillerindeki Ortak Problemler ve Çözüm Önerileri”dir. Bu konuyla ilgili gelecek bildiriler ayrı olarak değerlendirilecektir ancak bunun dışında aşağıdaki konular da değerlendirilecektir:

 • İki dillilik
 • İki dillilerin eğitimi
 • İki dilliler için materyal hazırlama
 • İki dillilerin eğitim modelleri
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dilli çocukların her iki dilde yaşadıkları eğitim sorunları
 • İki dilli eğitim programları
 • İki dillilik ve kültür sorunları
 • İki dilli çocukların eğitimi ve sivil toplum kuruluşları (STK)
 • İki dillilerin eğitiminde yeni yönelimler
 • Dünyada iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dilli çocuklara ilişkin yapılan akademik çalışmalar
 • İki dillilik ve entegrasyon
 • İki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • İki dillilik ve toplumdilbilim
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
 • İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Birsel KARAKOÇ- Uppsala Üniversitesi, İSVEÇ
Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Türk Alman Üniversitesi Rektörü, TÜRKİYE
Prof. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet CANBULAT – Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Belgrad Üniversitesi, SIRBİSTAN
Prof. Dr. Murat DEMİRKAN– Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR– Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Suat UNGAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi, KUZEY MAKEDONYA
Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Alban FOÇI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Celile EREN ÖKTEN – Bern Eğitim Müşaviri, İSVİÇRE
Doç. Dr. Monika HASANI – Vlora Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Sofia DELIJORGJI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Mustafa KURT – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Önemli Tarihler

31 Ocak 2023

Bildiri başvurusu için bitiş tarihi

1 Şubat 2023

Kabul edilen bildirilerin ilanı

10 Şubat 2023

Kongreye kayıt için son tarih

20 Şubat 2023

Kongre programının ilanı

18 Mart 2023

Kongre tarihi

15 Şubat 2023

Tam metin gönderimi için son tarih

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Bekir İNCE – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Melek YÜCEL – Stichting Tulip Institute for Turkish Language and Culture, HOLLANDA
Sevda KOOL – Stichting Tulip Institute for Turkish Language and Culture, HOLLANDA

Sekreterya
Arş. Gör. Dr. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Öğr. Gör. Ezgi İNAL – İstanbul Aydın Üniversitesi, TÜRKİYE
Öğr. Gör. Meryem GÖKER – İstanbul Medipol Üniversitesi, TÜRKİYE
Fatih ÖZATA – Alte Teknoloji, TÜRKİYE

Kayıt

Yüz yüze Sunum Tek yazarlı İki yazarlı Üç ya da daha fazla yazarlı
Ücret 50 € 75 € 100 €
Sanal Sunum: 30 €
Dinleyici: 10 €

– Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
– Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.
– Katılım ücretlerinin yatırılacağı hesaplar daha sonra duyurulacaktır.

Bildiriler: Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 15 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri, örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “congressbiset@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir e-posta göndermeleri gerekmektedir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve bu formu doldurmanız istenecektir.

Yayın

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 10 Şubat 2023 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda;

* Cite Factor, Türk Eğitim İndeksi, Asos İndeks, ResearchBib, PeDeFe ve MLA International Bibliography tarafından endekslenen Turkophone dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca kongre özet kitapçığı da internet sitemizde yayınlanacaktır.

Menü