Kongremize davetlisiniz!

Üçüncüsünü 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştireceğimiz Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi, bu sene İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Stockholm Eğitim Müşavirliği ve İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlenecektir. Siz değerli akademisyenleri kongremizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin ana teması “İki Dilli Çocuk Velisi Olmak” olarak belirlenmiş olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanı sıra kongre, iki dillilik ve dil öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi en büyük dileğimizdir.

III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi’nde sizleri dinlemekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu

Davetli Konuşmacılar

Birsel Karakoç

Uppsala Üniversitesi

Ute Bohnacker

Uppsala Üniversitesi

Kongrenin Kapsamı ve Konular

Kongrenin bu yılki ana teması “İki Dilli Çocuk Velisi Olmak”tır. Bu konuyla ilgili gelecek bildiriler ayrı olarak değerlendirilecektir ancak bunun dışında aşağıdaki konular da değerlendirilecektir:

 • İki dillilik
 • İki dillilerin eğitimi
 • İki dilliler için materyal hazırlama
 • İki dillilerin eğitim modelleri
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dilli çocukların her iki dilde yaşadıkları eğitim sorunları
 • İki dilli eğitim programları
 • İki dillilik ve kültür sorunları
 • İki dilli çocukların eğitimi ve sivil toplum kuruluşları (STK)
 • İki dillilerin eğitiminde yeni yönelimler
 • Dünyada iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dilli çocuklara ilişkin yapılan akademik çalışmalar
 • İki dillilik ve entegrasyon
 • İki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • İki dillilik ve toplumdilbilim
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
 • İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Bilim Kurulu

Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Doç. Dr. Alban FOÇI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Birsel KARAKOÇ- Uppsala Üniversitesi, İSVEÇ
Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşaviri, ALMANYA
Prof. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi, FRANSA
Prof. Dr. Mehmet CANBULAT – Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Belgrad Üniversitesi, SIRBİSTAN
Doç. Dr. Monika HASANI – Vlora Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Murat DEMİRKAN– Paris Eğitim Müşaviri, FRANSA
Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR– Münih Eğitim Müşaviri, ALMANYA
Doç. Dr. Mustafa KURT – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi, KUZEY MAKEDONYA
Doç. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Sofia DELIJORGJI – Tiran Üniversitesi, ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Suat UNGAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Önemli Tarihler

30 Nisan 2021

Bildiri başvurusu için bitiş tarihi

15 Mayıs 2021

Kabul edilen bildirilerin ilanı

14 Mayıs 2021

Kongreye kayıt için son tarih

15 Mayıs 2021

Kongre programının ilanı

28-29 Mayıs 2021

Kongre tarihi

15 Temmuz 2021

Tam metin gönderimi için son tarih

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Bekir İNCE – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Belma HAZNEDAR – Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Osman COŞKUN – Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Berrak Pınar ULUER – İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği, İSVEÇ
Mert Can YILMAZ – İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği, İSVEÇ

Sekreterya
Arş. Gör. Dr. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
Öğr. Gör. Ezgi İNAL – İstanbul Aydın Üniversitesi, TÜRKİYE

Kayıt


– İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi’ne kayıt ücretsizdir.
– Araştırmacıların, yukarıda sözü edilen konularda yaptıkları/yapacak oldukları çalışmalara ilişkin hazırlayacakları özetleri kongre takvimine uygun olarak göndermeleri gerekmektedir.
– Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
– Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.

Bildiriler: Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 20 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri, örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “congressbiset@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir e-posta göndermeleri gerekmektedir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve bu formu doldurmanız istenecektir.

Yayın

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 15 Temmuz 2021 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda aşağıdaki iki şekilde yayınlanma imkanına sahip olacaktır:
1. İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği tarafından Stockholm’de yayınlanacak olan bildiriler kitabı,
2. Cite Factor, Türk Eğitim İndeksi, Asos İndeks, ResearchBib ve MLA International Bibliography tarafından endekslenen Turkophone dergisinde makale.

Ayrıca kongre özet kitapçığı da internet sitemizde yayınlanacaktır.

Menü