Tarih

9-10 Ekim 2020

Kongre Yeri

Stockholm / İsveç

Katılımcılar

Akademisyenler

İki dillilik Çalışmaları

Davet

Üçüncüsünü 9-10 Ekim 2020 tarihlerinde Stockholm’de gerçekleştirmeyi planladığımız ve ana teması “iki dillilik” olan kongremiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Stockholm Eğitim Müşavirliği ve İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlenecektir. Siz değerli akademisyenleri Stockholm’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin ana teması “İki Dilli Çocuk Velisi Olmak” olarak belirlenmiş olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre, iki dillilik ve dil öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.

Stockholm’de düzenlenecek olan bu kongrenin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi’nde sizleri Stockholm’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

Düzenleyen Kuruluşlar

medeniyet_univesitesi_logo_eng-thumb.fw_-1-150x80
en3
mebthumb
icon

Önemli Tarihler

1 Aralık 2019 – İlana çıkılması

22 Ağustos 2020 – Bildiri başvurusu için bitiş tarihi

25 Ağustos 2020 – Kabul edilen bildirilerin ilanı

15 Eylül 2020 – Sempozyum kayıt için son tarih

20 Eylül 2020 – Kongre programının ilan edilmesi

9-10 Ekim 2020 – Kongre

30 Kasım 2020 – Tam metin gönderimi için son tarih

Kongre Kapsamı ve Konular

Kongrenin bu yılki ana teması “İki Dilli Çocuk Velisi Olmak”tır. Bu konuyla ilgili gelecek bildiriler ayrı olarak değerlendirilecektir ancak bunun dışında aşağıdaki konular da değerlendirilecektir:

 • İki dillilik
 • İki dillilerin eğitimi
 • İki dilliler için materyal hazırlama
 • İki dillilerin eğitim modelleri
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dilli çocukların her iki dilde yaşadıkları eğitim sorunları
 • İki dilli eğitim programları
 • İki dillilik ve kültür sorunları
 • İki dilli çocukların eğitimi ve sivil toplum kuruluşları (STK)
 • İki dillilerin eğitiminde yeni yönelimler
 • Dünyada iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dilli çocuklara ilişkin yapılan akademik çalışmalar
 • İki dillilik ve entegrasyon
 • İki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • İki dillilik ve toplumdilbilim
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine  çalışmalar
 • İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Davetli Konuşmacılar

Belma Haznedar

Prof. Dr.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - Türkiye

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Bekir İNCE – İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Belma HAZNEDAR – Boğaziçi Üniversitesi / Türkiye

Berrak Pınar ULUER – Stockholm Eğitim Müşavirliği / İsveç

Mert Can YILMAZ – İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği / İsveç

Sekreterya

Arş. Gör. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi / Türkiye

Öğr. Gör. Ezgi İNAL – İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi/FRANSA
 • Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR– Münih Eğitim Müşavirliği Münih/ALMANYA
 • Prof. Dr. Murat DEMİRKAN– Paris Eğitim Müşavirliği Paris/FRANSA
 • Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Türk Dil Kurumu/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL – Başkent Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi/MAKEDONYA
 • Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Bölümü Belgrad Üniversitesi Belgrad / SIRBİSTAN
 • Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Sakarya Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi/FRANSA
 • Prof. Dr. Suat UNGAN  –  Karadeniz Teknik Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşavirliği/ALMANYA
 • Prof. Dr. Mehmet CANBULAT – Akdeniz Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Sofia DELIJORGJI – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Alban FOÇI – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Monika HASANI – Durres Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Mustafa KURT – Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN – Türkiye Maarif Vakfı/TÜRKİYE
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın YILMAZ – İstanbul Üniversitesi/TÜRKİYE

Kayıt Detayları

Kayıt  
Tek yazarlı bildiri İki yazarlı bildiri Üç yada daha fazla yazarlı bildiri
Sözlü bildiri yada poster sunum 100€ 150€ 200€
Dinleyici 50€
Sanal sunum 75€
 • Lütfen ödeme yaparken Merkez Bankasının Euro kurunu baz alınız.
 • Her bildiri için kayıt ücreti ödenmelidir.
 • Kayıt ücreti yazarların hepsi kongreye fiili olarak katılsın yada katılmasın bildirideki yazar sayısı dikkate alınarak ödenmelidir.
 • Sanal sunumlarda kayıt ücreti için yazar sayısı dikkate alınmayacaktır. Ancak sanal sunum sayısı 20 sunum ile kısıtlı tutulacaktır.
 • Kayıt ücreti kongre kiti (katılım belgesi, kongre çantası, vb.), kongre ikramları ve yayın giderlerini kapsamaktadır.
 • Hesap numaraları daha sonra duyurulacaktır.
 • Katılım ücretinin iadesi yoktur, lütfen yatırırken transfer bedelini ödeme miktarına eklemeyi unutmayınız.
 • Araştırmacılar, yukarıda sözü edilen konularda yaptıkları/yapacak oldukları çalışmalara ilişkin hazırlayacakları özetleri kongre takvimine uygun olarak göndermeleri gerekmektedir (Özet gönderimi için son tarih: 22 Ağustos 2020, kayıt için son tarih 15 Eylül 2020’dir).
 • Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
 • Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.

Bildiriler

Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 20 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri,örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

Posterler

Sonuçlandırılmış araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi alış-verişidir. Bu sunumlar düzenleme kurulunca belirlenen zaman ve yerde gerçekleştirilir.

Bildiri Başvurusu

 • Bildiri başvurusu yapmak için “Bildiri Gönder” butonuna basınız.
Bildiri Gönder
 • Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “congressbiset@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir eposta atmaları gerekir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve doldurmanız istenecektir.

Yayın

 • Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda aşağıdaki iki şekilde yayınlanma imkanına sahip olacaktır:

  1. Turkophone dergisinde makale,
  2. Peter Lang yayınevi tarafından çok yazarlı kitap olarak (yalnızca İngilizce olarak),
  3. Medeniyet Üniversitesi Yayınevi yayını olarak tam metin bildiriler kitabı.

  Ayrıca kongre özet kitapçığı da online olarak yayınlanacaktır.

İletişim

Bizimle “congressbiset@gmail.com” adresini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Yeri

ABF Stockholm

Sveavägen 41,
111 83

Stockholm, İsveç

Haritada Gör