Tarih

10-11 Ekim, 2019

Kongre Yeri

Köln / Almanya

Katılımcılar

Bilim İnsanları

İki Dillilik Çalıştayı

5 Davetli Konuşmacı

Davet

İkincisini 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Köln’de gerçekleştirmeyi planladığımız ve ana teması “İkidillilik” olan kongremiz; İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU), Berlin Eğitim Müşavirliği, Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa MYO tarafından düzenlencektir. Sempozyumumuza siz değerli akademisyenleri Köln’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin tematik konusu Almanya’da Türkçe dersinin 50. Yılı kutlamaları kapsamında “Almanya’da Türkçe Dersinin 50. Yılı” olarak belirlenmiş olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre ikidillilik ve dil öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Türkçe, Almanca ve İngilizcedir.

Köln’de düzenlenecek olan Kongre’nin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Sempozyumu’na sizleri Köln’de konuk etmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

 

Düzenleyen Kuruluşlar

Destekleyen Kuruluşlar

Önemli Tarihler

1 Aralık, 2018 – İlana çıkılması

15 Ağustos, 2019 22 Ağustos, 2019 – Bildiri başvurusu için bitiş tarihi

18 Ağustos, 2019 25 Ağustos, 2019 – Kabul edilen bildirilerin ilanı

10 Eylül 2019  15 Eylül 2019 – Sempozyum kayıt için son tarih

20 Eylül, 2019 – Kongre programının ilan edilmesi

10-11 Ekim, 2019 – Kongre

15 Kasım, 2019 – Tam metin gönderimi için son tarih

Kongre Kapsamı ve Konular

Almanya’da Türkçe dersleri ilk defa 3 kasım 1969 yalında Gelsenkirchen şehrinde MEB tarafından gönderilen öğretmenlerle başlamıştır. Bu vesile ile kongrenin bu yılki ana teması Almanya’da Türkçe dersinin 50. Yılı kutlamaları kapsamında “Almanya’da Türkçe Dersinin 50. Yılı” dır. Bu konuyla ilgili gelecek bildiriler ayrı olarak değerlendirilecektir ancak bunun dışında aşağıdaki konularda değerlendirilecektir;

 • Iki dillilik
 • İki dillilerin eğitimi
 • İki dilliler için materyal hazırlama
 • İki dillilerin eğitim modelleri
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dilli çocukların her iki dilde yaşadıkları eğitim sorunları
 • İki dilli eğitim programları
 • İki dillilik ve kültür sorunları
 • İki dilli çocukların eğitimi ve sivil toplum kuruluşları (STK)
 • İki dillilerin eğitiminde yeni yönelimler
 • Dünyada iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dillilik çalışmaları
 • Avrupa’da iki dilli çocuklara ilişkin yapılan akademik çalışmalar
 • İki dillilik ve entegrasyon
 • Iki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Iki dillilik ve toplumdilbilim
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine  çalışmalar
 • İki dillilere  Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Davetli Konuşmacılar

Thorsten Roelcke

Prof. Dr.

Berlin Teknik üniversitesi - Almanya Çok dilli mesleki iletişim- Türk ve Alman otomobil mekatronikleri örneğinde tanım ve tipoloji

Belma Haznedar

Prof. Dr.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - Türkiye

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Bekir İNCE – İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşavirliği / Türkiye

Prof. Dr. Belma HAZNEDAR – Boğaziçi Üniversitesi / Türkiye

Ece SARISALTIK AYDIN – Türkiye Maarif Vakfı / Almanya

 

Sekreterya

Arş. Gör. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi / Türkiye

Öğr. Gör. Ezgi İNAL – İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi/FRANSA
 • Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR– Münih Eğitim Müşavirliği Münih/ALMANYA
 • Prof. Dr. Murat DEMİRKAN– Paris Eğitim Müşavirliği Paris/FRANSA
 • Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Türk Dil Kurumu/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL – Başkent Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi/MAKEDONYA
 • Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Bölümü Belgrad Üniversitesi Belgrad / SIRBİSTAN
 • Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Sakarya Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi/FRANSA
 • Prof. Dr. Suat UNGAN  –  Karadeniz Teknik Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşavirliği/ALMANYA
 • Prof. Dr. Mehmet CANBULAT – Akdeniz Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. Sofia DELIJORGJI – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Alban FOÇI – Tiran Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Monika HASANI – Durres Üniversitesi/ARNAVUTLUK
 • Doç. Dr. Mustafa KURT – Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE
 • Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN – Türkiye Maarif Vakfı/TÜRKİYE
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın YILMAZ – İstanbul Üniversitesi/TÜRKİYE

Kayıt Detayları

Kayıt  
Tek yazarlı bildiri İki yazarlı bildiri Üç yada daha fazla yazarlı bildiri
Sözlü bildiri yada poster sunum 100€ 150€ 200€
Dinleyici 50€
Sanal sunum 75€
 • Lütfen ödeme yaparken Merkez Bankasının Euro kurunu baz alınız.
 • Her bildiri için kayıt ücreti ödenmelidir.
 • Kayıt ücreti yazarların hepsi kongreye fiili olarak katılsın yada katılmasın bildirideki yazar sayısı dikkate alınarak ödenmelidir.
 • Sanal sunumlarda kayıt ücreti için yazar sayısı dikkate alınmayacaktır. Ancak sanal sunum sayısı 20 sunum ile kısıtlı tutulacaktır.
 • Kayıt ücreti kongre kiti (katılım belgesi, kongre çantası, vb.), kongre ikramları ve yayın giderlerini kapsamaktadır.
 • Hesap numaraları daha sonra duyurulacaktır.
 • Katılım ücretinin iadesi yoktur, lütfen yatırırken transfer bedelini ödeme miktarına eklemeyi unutmayınız.
 • Araştırmacılar, yukarıda sözü edilen konularda yaptıkları/yapacak oldukları çalışmalara ilişkin hazırlayacakları özetleri kongre takvimine uygun olarak göndermeleri gerekmektedir (Özet gönderimi için son tarih: 15 Ağustos 2019, kayıt için son tarih 10 Eylül 2019’dur).
 • Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
 • Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.

Bildiriler

Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 20 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri,örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

 

Posterler

Sonuçlandırılmış araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi alış-verişidir. Bu sunumlar düzenleme kurulunca belirlenen zaman ve yerde gerçekleştirilir.

Bildiri Başvurusu

 • Bildiri başvurusu yapmak için “Bildiri Gönder” butonuna basınız.
Bildiri Gönder
 • Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “congressbiset@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir eposta atmaları gerekir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve doldurmanız istenecektir.

Yayın

 • Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 15 Kasım 2019 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda aşağıdaki iki şekilde yayınlanma imkanına sahip olacaktır:

  1. Turkophone dergisinde makale,
  2. Peter Lang yayınevi tarafından çok yazarlı kitap olarak (yalnızca İngilizce olarak),
  3. Medeniyet Üniversitesi yayınevi yayını olarak tam metin bildiriler kitabı.

  Ayrıca Kongre özet kitapçığı da online olarak yayınlanacaktır.

İletişim

Bizimle “congressbiset@gmail.com” adresini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Yeri

Maarif Europe gGmbH

Oppenheimstr. 7,
50668

Köln, Almanya

Haritada Gör
Registration was complated. Congress program has been updated. Please click to here to reach.